Er liggen al weer allerlei plannen klaar op #financieel en #fiscaal gebied. Zo komt er een verplichte #arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, wordt de #investeringsaftrek voor energie en milieu hoger, zal de #vrijstelling voor #BPM auto’s worden afgebouwd tot 0,00 in 2026 en zal de #wet #excessief #lenen vanaf 2023 gaan gelden. Dit houdt in dat er straks een maximum van €700.000,- geldt dat je van de bv kunt lenen (voorheen 500.000). Leen je meer? Dan betaal je 26,9% in box 2. En ben je een ondernemer met een startup of scaleup die zich bezighoudt met #energietransities? Dan komt er ondersteuning. Het gaat hier om bedrijven die actief zijn op het gebied van klimaat en energie, digitalisering, sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie en de circulaire economie. Sociaal ondernemers kunnen gebruik maken van de nieuwe maatschappelijke bv-vorm. Het Topsectorenbeleid blijft en er komt een nieuw fonds voor onderzoek en wetenschap om te investeren in #kennis en #innovatie.

About the author : admin