Vijf noodzakelijke eigenschappen om een Slimme Belegger te worden.

De slimme belegger
Slimme beleggers halen betere resultaten en hebben meer vertrouwen in het realiseren van hun doelstelling. Wat doet een slimme belegger en hoe wordt u dat ook? In dit document leest u onze inzichten over de Slimme Belegger. Het gaat om structureel, rationeel en verstandig beleggen in plaats van de glazen bol, eenzijdigheid en gevoel. Wij zien dat de Slimme Belegger voldoet aan vijf essentiële eigenschappen. De Slimme Belegger;
1. is realistisch;
2. heeft een plan;
3. heeft een routine;
4. is zich bewust van emoties;
5. werkt samen met professionals.

Realistisch over rendement
Slimme beleggers zijn realistisch. Zij snappen dat rendement de vergoeding voor het gelopen risico is. Hoe meer risico u neemt, hoe hoger het rendement kan zijn. Sparen zorgt voor weinig risico op de korte termijn en daarmee voor een laag rendement. Slimme beleggers zijn op de hoogte van de gevolgen van inflatie. Jaarlijks snoept dat een deel van het vermogen af. Hierdoor daalt de koopkracht en koopt men minder met dezelfde euro.

Realistisch over rendement
Tegenvallers en geplande uitgaven

Slimme beleggers weten dat ze sparen voor de korte termijn en beleggen voor de lange termijn. U belegt met geld dat u vandaag wel kunt missen en in de toekomst niet kunt missen. Al het overige geld spaart u. De slimme belegger zorgt voor financiële rust door voldoende te sparen voor tegenvallers en geplande uitgaven.

De slimme belegger weet dat een goed resultaat tijd kost. Heilige gralen, gouden bergen en beleggingsguru’s hebben een ding gemeen. Ze bestaan alleen in films en fabels. Helaas is er geen ‘shortcut’ naar een beter rendement. We moeten de tijd het werk laten doen. Sommige beleggers geloven dat het mogelijk is om de momenten te kiezen om te beleggen of om te stoppen met beleggen. Zij denken dat het een kunde is om de beurs te voorspellen.

Maar net zomin als een meteoroloog kan voorspellen wat het weer wordt over 63 dagen, kan een beursanalist ook niet zien hoe de beurs dan reageert. Het is belangrijker om de beurs te vergelijken met het klimaat. Daar zijn langdurige trends zichtbaar en zo weten we dat de zomer warmer is dan de winter en dat de aarde langzaam opwarmt. Dit soort informatie is er ook voor beleggingen. Aandelen leveren in principe meer op dan obligaties en op lange termijn wordt u beloond voor uw risico.

In de tabel hiernaast ziet u de ontwikkeling van een eenmalige storting in wereldwijde aandelen van 100.000 euro in een gekozen startjaar. U belegt tot eind 2020. Stel u start in 2001 dan is uw vermogen 20 jaar later ruim 274.000 euro waard. Dit is een gemiddeld rendement van 5,2%. Dit ondanks twee slechte startjaren, want de Slimme Belegger weet dat slechte beleggingsjaren erbij horen. Wees dus realistisch. Rendement komt met de tijd en is de beloning voor het gelopen risico. Om te zorgen dat u een portefeuille heeft die het beste bij u past, maar De slimme belegger daarom een plan. Dat is eigenschap nummer twee.

Rendementen op beleggingen - tabel
Doel bepalen - beleggen

Altijd met een plan
De Slimme Belegger weet dat plannen zorgen voor een beter resultaat. Hoe duidelijker de reden waarom u belegt, hoe eenvoudiger het is u te houden aan uw beleggingsplan. Een goed beleggingsplan zorgt voor minder afleiding en meer rust. Samen met uw adviseur bepaalt u de reden waarom u belegt. Wat is uw doelstelling? Denk hierbij aan aanvulling op uw pensioen, eerder stoppen met werken of een studiepot voor de (klein)kinderen. Een dergelijke concrete doelstelling zorgt dat u een belegging krijgt met de juiste hoeveelheid risico en rendement.
De Slimme Belegger weet dat zonder plan verleidingen op de loer liggen. Bekende Nederlanders, cryptovaluta of de nieuwste beleggingstrend worden dan interessant. Met een plan zijn die verleidingen niet meer dan ruis op de achtergrond. U hoeft zich niet druk te maken over het hoogste rendement omdat u het juiste rendement nastreeft.

Een plan helpt ook bij het starten met beleggen en dit geeft u een grotere kans op het behalen van uw belangrijke doel. Hoe langer u de tijd heeft, hoe meer u profiteert van het rente-op-rente effect. Dit werd door Einstein het achtste wereldwonder genoemd. Het betekent dat kapitaal in de laatste jaren harder groeit, omdat u ook rendement verdient over het eerder gemaakte rendementen. Dit zorgt dat geld voor u werkt. Hoe eerder u dus start, hoe langer u heeft.

Een goed beleggingsplan geeft De Slimme Belegger rust. Dit komt omdat ook rekening gehouden wordt met de spaarbuffer en voorziene uitgaven uit hoofdstuk 1. U weet dat u belegt met geld dat u nu kunt missen en straks niet kunt missen. De beursdalingen die onvermijdelijk komen, zorgen dan voor minder stress omdat u het geld op dat moment niet nodig heeft.

Uiteraard is een goed plan vandaag niet het beste plan over een aantal jaar. Daarom zorgt De Slimme Belegger dat op regelmatige basis bepaald wordt of de beleggingen en doelstellingen nog bij elkaar aansluiten. Het leven is één grote verandering en dus moet ook de beleggingsportefeuille mee- veranderen. Overleg met uw adviseur. Samen met uw adviseurs zorgen we dat uw situatie blijft aansluiten met uw wensen in de toekomst. Daarom kiest De Slimme Belegger voor vaste routines. Dit is eigenschap drie.

Kies vaste routines
De Slimme Belegger heeft discipline, goede gewoontes en vaste routines. Dit zorgt voor een rationele benadering van de belegging en dat leidt tot een betere beleggingservaring.

Een belangrijk stuk discipline is het toepassen van de gouden beleggingstip: Als u altijd geld wilt verdienen op de beurs dan moet u laag kopen en hoog verkopen.

Door te herbalanceren maakt u gebruik van deze gouden tip. Herbalanceren betekent dat u de portefeuille in de juiste balans houdt. Stel u bent een neutrale belegger en belegt voor 50% in aandelen en voor 50% in obligaties. Als de beurzen het goed doen, dan neemt het belang in aandelen toe. Dit lijkt gunstig maar dat is het niet. Uw ideale portefeuille is namelijk 50/50. Deze verdeling zorgt voor een acceptabel risico en voldoende rendement. Dus is het verstandig om de portefeuille terug in lijn te brengen. Dit betekent een beetje winst pakken op de duurdere aandelen en wat goedkopere obligaties terugkopen. Dit zorgt dat uw portefeuille blijft passen en u profiteert van de gouden tip.

resultaat jaarlijkse storting

Ook weet De Slimme Belegger dat het waardevol is om periodiek bij te leggen. Als de financiële ruimte het toestaat, legt u daarom elke maand wat geld in. Deze goede gewoonte zorgt ervoor dat in het begin van uw beleggingservaring u een gelijkelijk opgaande lijn ziet. U legt telkens wat bij. Een bijkomend voordeel is dat u ook automatisch aankoopt na beursdalingen. Uiteindelijk vergroot u de kans op het behalen van uw doelstelling.

In de tabel hiernaast ziet u de ontwikkeling van een jaarlijkse storting van 1.000 euro in wereldwijde aandelen. U kiest een startjaar en belegt tot eind 2020. Stel u start in 2001 dan is uw vermogen 20 jaar later ruim 54.641 euro waard. Dit is een gemiddeld rendement van 8,8%. Periodiek inleggen is slim. Tenslotte weet De Slimme Belegger dat routinematig spreiden verstandig is. Dit wordt ook wel gezien als de enige gratis manier om een beter resultaat behalen. Simpelweg zorgen dat u niet alle eieren in een mandje stopt, zorgt voor minder risico. Ondanks dit lagere risico blijkt het rendement niet veel af te nemen.

Spreiding zorgt dus voor minder heftige schommelingen in uw portefeuille zonder te weinig rendement. De Slimme Belegger zoekt altijd naar manieren om met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk resultaat te halen. Dus door vanuit discipline te beleggen met een goede gewoonte en strakke routines behaalt De Slimme Belegger betere beleggingsresultaten. Daarnaast past deze erg op voor de verschillende emoties die opspelen als belegd wordt. Dit is de vierde goede eigenschap.

spreiding - risico
beleggen en emoties

Wees bewust van emoties
De Slimme Belegger heeft discipline, goede gewoontes en De Slimme Belegger is menselijk net als elke andere belegger en ervaart ook de verschillende beleggingsemoties die bij beleggen horen. De Slimme Belegger doet echter een ding anders dan de meeste beleggers. Namelijk niet handelen op basis van emotie.

Nu lijkt dit een makkelijke stap, maar helaas wijst onderzoek uit dat de gemiddelde belegger een aanmerkelijk lager rendement haalt dan de aandelen. Het verschil ligt tussen de 4% en 8% per jaar. Dit is een gigantisch verschil dat dromen in duigen laat vallen. Hebzucht en angst (en afgeleide emoties hiervan) leiden telkens weer tot verkeerde keuzes. Zoals de omgekeerde gouden tip. Hoog kopen en laag verkopen. Ook zien we dat beleggers last krijgen van het halo-effect. Dit betekent dat we een persoon positief beoordelen, gebaseerd op een eigenschap. Zo vinden we een goede rapper, voetballer of acteur ineens ook een goede beleggingsexpert. Maar dat is net zoiets als George Clooney een goede hartchirurg vinden omdat hij die zo goed speelt als acteur.

De Slimme Belegger heeft een eigen plan en dat helpt bij het nemen van betere beleggingsbeslissingen. Dit komt omdat de meeste mensen zichzelf vergelijken tot anderen en hun keuzes daarop baseren. Het blijkt dat wij ons succes, geluk of eigenwaarde voor een deel laten bepalen door het succes, geluk of eigenwaarde van vergelijkbare mensen. Hoe beter u weet wat uzelf belangrijk vindt en wilt bereiken hoe minder u zich laat beïnvloeden door de mensen om u heen. De Slimme Belegger weet dit en kiest daarom een eigen plan. Zonder zich druk te maken door de torenhoge rendementen van de buurman of tennisvriendin.

Vaak neemt De Slimme Belegger genoegen met een lager risico en dus lager rendement, omdat dit voldoende is om het doel te bereiken. De angst om iets te missen is er niet en dit zorgt voor persoonlijke, betere en slimmere keuzes. Uiteindelijk weet De Slimme Belegger dat een goed beleggingsresultaat ontstaat door realistisch, planmatig, routineus en rationeel te beleggen. Om dit te bereiken zoekt De Slimme Belegger hulp en dat is eigenschap nummer vijf.

Werkt samen met professionals
De Slimme Belegger werkt samen om te zorgen dat de eerder beschreven eigenschappen goed tot hun recht komen. Het is moeilijk om je eigen haar te knippen, gaatjes te vullen of hart te opereren. Dit is niet anders bij persoonlijke financiële beslissingen. Om realistisch te blijven, het plan te volgen en de routine aan te houden zoekt De Slimme Belegger een adviseur. De belangrijkste rol van deze professional is het onder controle houden van de emotie en het voorkomen van fouten. Onderzoek laat zien dat beleggers die samenwerken met een professionele vermogensbeheerder en een financieel planner tot wel 3%-4% extra rendement maken per jaar. Dit in vergelijking tot beleggers zonder begeleiding.

De toegevoegde waarde van de adviseur zit niet in de selectie van de beleggingen. De toegevoegde waarde zit vooral in:
1. Het jaarlijks herbalanceren. Dit zorgt voor extra rendement.
2. Het slim kiezen van beleggingen met belastingvoordeel. Ook dat levert
rendement op, net zoals het advies om te beleggen (of juist niet) in een
lijfrente.
3. Het opzetten, volgen en bijstellen van een financieel plan.
4. Aanvullende dienstverlening, zoals advies over schenken of lenen.
5. Maar waar misschien wel de meeste toegevoegde waarde in zit: u
behoeden voor verkeerde beleggingskeuzes.

In 2020 zagen we een extreme situatie tijdens de beursval door corona. De aandelenmarkten daalden met meer dan 30% in een paar weken tijd. Achteraf stellen we vast dat het verschil tussen beleggers die toen overlegd hebben met hun adviseur een beter resultaat hebben gehaald, dan beleggers die dat niet hebben gedaan. Dit verschil loopt in sommige gevallen op tot 30%. Dit komt omdat klanten juist in paniek verkochten of juist na advies bijstortten.

Your Content Goes Here

Financiele rust geeft emotionele rust

Samen met uw adviseur zorgen wij dat u een prettige beleggingservaring krijgt. Dit is belangrijk want het geeft u rust en laat financiële rust nu een van de belangrijke pijlers zijn voor emotionele rust. De Slimme Belegger wil graag een zo fijn mogelijk leven leiden zonder zorgen. Hoe minder onrust over het geld, hoe beter dat is.
De Slimme Belegger kiest bewust voor een samenwerking met professionals omdat de tijd te kostbaar is om zich druk te maken over belangrijke randzaken zoals geld. U kiest het liefst om uw tijd te besteden aan zaken die er voor u echt toe doen. Wij merken dat veel Slimme Beleggers nog een extra eigenschap hebben. Ze beleggen samen met NNEK. Daarover meer hieronder.

Beleggen met NNEK
De Slimme Belegger kiest vaak voor NNEK. Dit komt omdat wij de enige vermogensbeheerder zijn die u alleen als klant verwelkomt via een onafhankelijk financieel adviseur. Voor ons is dit erg belangrijk omdat u op die manier de vijf eigenschappen die hierboven beschreven worden echt kunt toepassen. NNEK belegt voor u op een maatschappijbewuste, intelligente en doelbewuste manier. Wij werken nauw samen met uw adviseur, zodat we samen zorgen dat uw doelen realiseerbaar blijven. Uiteraard doen we dit zonder het gebruik van eigen producten. Zo blijven we altijd onafhankelijk in uw belang beleggen.

Maatschappijbewust
Het beleggingsbeleid van NNEK Vermogensbeheer is maatschappijbewust. Wij beleggen in goede bedrijven. Dit zijn bedrijven die verantwoord omgaan met milieu en maatschappij en goed bestuurd worden. Dit betekent dat we bedrijven mijden die onacceptabel gedrag vertonen en de planeet en mens slechter achterlaten.
NNEK verwachtte dat maatschappijbewust beleggen een gelijk of hoger rendement oplevert dan beleggen zonder duurzaamheid. En dit is ook zo gebleken! Onze maatschappijbewuste manier van beleggen heeft 1,5% rendement toegevoegd tussen 2017 en 2020.

Intelligent
Dit betekent dat wij kiezen voor een kern-satelliet benadering. De kern is het grootste deel van de portefeuille (75%) en moet een stabiel rendement opleveren tegen minder risico. De satellieten nemen een kleiner deel (25%) van de portefeuille in beslag en moeten voor extra rendement zorgen ten opzichte van de kernbelegging. Deze satellieten zijn de kers op de taart. Deze satellieten hebben 2,2% aan rendement toegevoegd tussen 2017 en 2020. Als we niet in deze categorieën hadden belegd, dan hadden we dit rendement misgelopen. Ook zorgen we voor het herbalanceren van uw portefeuille. De acties om de portefeuille in balans te houden heeft tussen 2017 en 2020 1,7% aan rendement toegevoegd.

klimaat bewust beleggen

Doelbewust
Door altijd samen met u en uw adviseur op te trekken kunnen we ons beter richten op de voor u belangrijke doelen. U start bij NNEK al vanaf 100 euro per maand met het werken aan uw doel!

Disclaimer
• Wie geld belegt neemt financieel risico. Het bedrag dat voor belegging beschikbaar is wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
• Hoewel de informatie in deze weergave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld door NNEK en deze van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie kan NNEK geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. NNEK is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
• Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van NNEK niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, video of op een andere wijze, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

doelbewust beleggen

Contact!

Heb je vragen dan staan we voor je klaar via chat of mail. Wil je telefonisch contact? Dat kan ook, maak in dat geval een telefonische afspraak via de chat.